Lid sinds 2003 
(nummer 14737)
Bestuurslid Regio Brugge sinds 2006
Toegang tot Geneanet
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft U toegang tot de persoonsgeegevens die wij over U verzamelen en het recht deze eventueel te laten wijzigen of te laten verwijderen.
De toegang tot deze gegevens is beschermd met een paswoord dat enkel gegeven wordt aan leden van de verschillende families.
Hebt u hieromtrent vragen stuur een email naar dit adres:

Genealogische website van Tony Strypsteen
 Pages généalogiques de Tony Strypsteen

DEZE WEBSITE GAAT OFF-LINE OP 1 JANUARI 2019

  intro